Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

 

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu nebo registraci v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.oblieckyprevas.sk (dále jen „eshop“) je společnost B.E.S. - Petrovice, s.r.o., IČO: 49550845, se sídlem Petrovice, okr. Příbram, Kojetín 31, PSČ 262 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23838.
 2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících údajů: adresa pro doručování: Petrovice 42, PSČ: 262 55, tel.: +420 383 800 155, e-mail: ondrej.simak@bes-petrovice.cz.

 

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 1. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail, zpracováváme pro účely plnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte zakoupením příslušného zboží v našem eshopu včetně zajištění doručení zboží způsobem, který zvolíte ve své objednávce, a vyřizování Vašich nároků z případných vad dodaného zboží. Osobní údaje dále zpracováváme v souvislosti s plněním souvisejících veřejnoprávních povinností (např. vystavení daňového dokladu a související nutnost archivace příslušných dokumentů).
 2. Pro koupi nabízených produktů si v našem eshopu nemusíte založit uživatelský účet. Založení uživatelského účtu v našem eshopu pro Vás však znamená významné usnadnění dalších nákupů, při kterých již nebudete muset znovu zadávat své osobní údaje nutné pro vyřízení Vaší následné objednávky, které jsou specifikovány v prvním odstavci (pokud jste tyto údaje vyplnili při registraci). Pokud se rozhodnete pro založení uživatelského účtu, budeme potřebovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu (tedy k uložení Vašich osobních údajů na našem serveru), který je v tomto případě právním základem zpracování osobních údajů. V případě jakékoliv změny Vašich osobních údajů prosíme o jejich aktualizaci v uživatelském účtu tak, aby se k Vám objednané produkty skutečně dostaly. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v tomto dokumentu; v takovém případě bez zbytečného odkladu Váš uživatelský účet zrušíme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si v našem eshopu zakoupíte některý z produktů, oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů z naší strany pro účely specifikované v odst. 3 níže, tedy plnění smlouvy a právních povinností, nebude odvoláním Vašeho souhlasu dotčena.
 3. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je ve vztahu k Vaší objednávce v našem eshopu plnění smluvních povinností a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od objednání příslušného zboží v našem eshopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy) trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti let. Váš uživatelský účet bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než dva roky nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu dle odst. 2.
 5. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; uvedené informace Vám poskytujeme na této stránce), právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 6. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší objednávky v eshopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).
 7. Pro účely plnění smlouvy poskytneme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, doručovateli, kterého si ve své objednávce zvolíte, případně subjektům zajišťujícím Vámi zvolený způsob platby za objednané produkty. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

 

VYUŽITÍ COOKIES

 

 1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v eshopu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v eshopu tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.
 2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.
 3. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.
 4. V eshopu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání eshopu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí eshopu. Kupující může zabránit ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; Prodávající však upozorňuje kupujícího, že kupující nemusí v tomto případě plně využívat všechny funkce této webové stránky. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následující odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.